Rəhbərlik

PROF. TELMAN CƏFƏROV

Tədris işləri üzrə prorektor

PROF. RAFİQ NOVRUZOV

Elmi işlər üzrə prorektor

CƏFƏR EYVAZLI

Ümumi işlər üzrə prorektor

DOS. XANIM SULTANOVA

Tərbiyə işləri üzrə prorektor

PROF. SAHİBƏ QAFAROVA

Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektor

ƏBÜLFƏZ NAĞIYEV

İnzibati-təsərrüfat işləri üzrə prorektor