Müəllimlər

PROF. QURBANOVA FİDAN AFAD

"Avropa dilləri" kafedrası

DOS. VƏLİYEVA FATİMƏ MAYİS

“Tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası” kafedrası

DOS. QULİYEVA İRADƏ TOFİQ

“Tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası” kafedrası

DOS. NAĞIYEVA NURLANƏ AŞIR

“Tərcümə nəzəriyyəsi və praktikası” kafedrası

MEHDİYEVA LEYLA NƏRİMANOVNA

“Slavyan filologiyası” kafedrası

PROF. ABDULLABƏYOVA GÜLƏR HƏSƏN

“Slavyan filologiyası” kafedrası

KƏRİMOVA LESYA ALEKSANDROVNA

“Slavyan filologiyası” kafedrası

PROF. MEHRƏLİYEV ELÇİN ELDAR

“Slavyan filologiyası” kafedrası

Страница 1 из 41234