2002-ci il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda I respublika tələbə elmi-praktik konfransı”;

2003-cü il “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda II respublika tələbə elmi-praktik konfransı”;

2004-cü il“Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda III respublika tələbə elmi-praktik konfransı”;

2005-ci il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda IV respublika tələbə elmi-praktik konfransı”;

2006-cı il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda V respublika tələbə elmi-praktik konfransı”;

2007- ci il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda VI respublika tələbə elmi-praktik konfransı”;

2008-ci il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda VII respublika tələbə elmi-praktik konfransı”;

2009-cu il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda VIII respublika tələbə elmi-praktik konfransı”;

2010-cu il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda IX respublika tələbə elmi-praktik konfransı” ;

2011-ci il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda X respublika tələbə elmi-praktik konfransı” ;

2012-ci il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda XI respublika tələbə elmi-praktik konfransı” ;

2013-cü il “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda XII respublika tələbə elmi-praktik konfransı” ;

2014-cü il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda XIII Beynəlxalq tələbə elmi-praktik konfransı” ;

2015-ci il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda XIV Beynəlxalq tələbə elmi-praktik konfransı” ;

2016-cı il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda XV Beynəlxalq tələbə elmi-praktik konfransı” ;

2017-ci il – “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda tələbə və magistrantların respublika elmi konfransı;