Tərcümə (RUS DİLİ ÜZRƏ)

 • İxtisas həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə tədris olunur;
 • bu ixtisasa qəbul olan tələbələrə sıfırdan Rus dili üzrə nəzəri və praktik biliklər verilir;
 • həmin ölkənin mədəniyyəti barədə müəyyən nüanslar tələbələrə müxtəlif üsullarla əyani olaraq göstərilir;
 • bu ixtisası bitirdikdən sonra isə tələbələr ixtisasına uyğun gələn istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, idarələr, müəssisələr, birliklər və s. sferalarda işləyə bilərlər;
 • bundan əlavə mövcud qaydalara əməl etməklə müxtəlif təhsil müəssisələrində çalışa bilərlər.

Tərcümə (İNGİLİS DİLİ ÜZRƏ)

 • İxtisas həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə tədris olunur;
 • bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə sıfırdan İngilis dili üzrə oxuyub-anlama, nəzəri və praktik biliklər verilir;
 • həmin ölkənin mədəniyyəti barədə müyyən nüanslar tələbələrə müxtəlif üsullarla əyani şəkildə göstərilir;
 • tədris başa çatdıqdan sonra isə tələbələr ixtisasına uyğun olaraq istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, müəssisələr, birliklər və b. sferalarda işləyə bilərlər;
 • bundan əlavə, mövcud qaydalara əməl etməklə mütəlif təhsil müəssisələrində çalışa bilərlər.

Tərcümə (BOLQAR DİLİ ÜZRƏ)

 • İxtisas həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə tədris olunur;
 • bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə sıfırdan Bolqar dili üzrə oxuyub-anlama, nəzəri və praktik biliklər verilir;
 • həmin ölkənin mədəniyyəti barədə müyyən nüanslar tələbələrə müxtəlif üsullarla əyani şəkildə göstərilir;
 • tədris başa çatdıqdan sonra isə tələbələr ixtisasına uyğun olaraq istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, müəssisələr, birliklər və b. sferalarda işləyə bilərlər;
 • bundan əlavə, mövcud qaydalara əməl etməklə mütəlif təhsil müəssisələrində çalışa bilərlər.

Tərcümə (ÇEX DİLİ ÜZRƏ)

 • İxtisas həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə tədris olunur;
 • bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə sıfırdan Çex dili üzrə oxuyub-anlama, nəzəri və praktik biliklər verilir;
 • həmin ölkənin mədəniyyəti barədə müyyən nüanslar tələbələrə müxtəlif üsullarla əyani şəkildə göstərilir;
 • tədris başa çatdıqdan sonra isə tələbələr ixtisasına uyğun olaraq istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, müəssisələr, birliklər və b. sferalarda işləyə bilərlər;
 • bundan əlavə, mövcud qaydalara əməl etməklə mütəlif təhsil müəssisələrində çalışa bilərlər.

Tərcümə (POLYAK DİLİ ÜZRƏ)

 • İxtisas həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə tədris olunur;
 • bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə sıfırdan Polyak dili üzrə oxuyub-anlama, nəzəri və praktik biliklər verilir;
 • həmin ölkənin mədəniyyəti barədə müyyən nüanslar tələbələrə müxtəlif üsullarla əyani şəkildə göstərilir;
 • tədris başa çatdıqdan sonra isə tələbələr ixtisasına uyğun olaraq istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, müəssisələr, birliklər və b. sferalarda işləyə bilərlər;
 • bundan əlavə, mövcud qaydalara əməl etməklə mütəlif təhsil müəssisələrində çalışa bilərlər.

Tərcümə (UKRAYNA DİLİ ÜZRƏ) :

 • İxtisas həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə tədris olunur;
 • bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə sıfırdan Ukrayna dili üzrə oxuyub-anlama, nəzəri və praktik biliklər verilir;
 • həmin ölkənin mədəniyyəti barədə müyyən nüanslar tələbələrə müxtəlif üsullarla əyani şəkildə göstərilir;
 • tədris başa çatdıqdan sonra isə tələbələr ixtisasına uyğun olaraq istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, müəssisələr, birliklər və b. sferalarda işləyə bilərlər;
 • bundan əlavə, mövcud qaydalara əməl etməklə mütəlif təhsil müəssisələrində çalışa bilərlər.

Tərcümə (YUNAN DİLİ ÜZRƏ)

 • İxtisas həm Azərbaycan, həm də Rus bölmələri üzrə tədris olunur;
 • bu ixtisasda təhsil alan tələbələrə sıfırdan Yunan dili üzrə oxuyub-anlama, nəzəri və praktik biliklər verilir;
 • həmin ölkənin mədəniyyəti barədə müyyən nüanslar tələbələrə müxtəlif üsullarla əyani şəkildə göstərilir;
 • tədris başa çatdıqdan sonra isə tələbələr ixtisasına uyğun olaraq istənilən istehsal sahələri, təşkilatlar, müəssisələr, birliklər və b. sferalarda işləyə bilərlər;
 • bundan əlavə, mövcud qaydalara əməl etməklə mütəlif təhsil müəssisələrində çalışa bilərlər.