LAYİHƏNİN ƏSAS MƏQSƏDİ NƏDİR?

Layihənin məqsədi müəllimlərin  pedaqoji və texnoloji ehtiyaclarını kariyeralarının bütün mərhələlərində qarşılamaq üçün, tədris və təlim prosesinin inkişaf etdirilməsi üçün potensialın gücləndirilməsi, tədqiqatların təşviq edilməsi və innovativ texnologiyaların tədbiqi yolunda keyfiyyətli tədris ortaya çıxarmaqdır.

Bu layihə tədris və təlim proseslərinin inkişafına, universitet müəllimlərinin bacarıqlarının artırılmasına və onların tədrisində texnologiya və yeniliklərindən istifadə etməyə imkan verəcəkdir.

MÜBADİLƏ MÜDDƏTİ

Mübadilə müddəti 3 aydan (1 semestr) 12 aya (2 semestr) qədər davam edə bilər.

ŞƏRTLƏRİ NƏLƏRDİR?

Erasmus + çərçivəsində təhsili davam etdirmək üçün ali təhsil müəsisəsində ixtisas üzrə uyğunluq gözlənilməklə qeydiyyatdan keçilməlidir. Bunun üçün tələbələr ən azı II kursda təhsil almalıdır. Seçilən təhsil sahəsi tələbənin öz universitetində keçdiyi ixtisas və tədris proqramı ilə əlaqəli olmalı, şəxsi inkişafa yönəlməlidir.

PROQRAMA DAİR ƏRİZƏ ÜÇÜN TƏLƏBLƏR:

  • Transkript;
  • CV (azərbaycan və ingilis dilində);
  • Pasport və ya şəxsiyyət vəsiqəsi;

Niyyət məktubu (motivation letter) təhsil almaq istədiyi universitet üçün.