Beynəlxalq əməkdaşlıq

Universitetimiz aşağıdakı təşkilatlarla beynəlxalq əməkdaşlıq edir:

 • MAPRYAL
 • AzETA

МAPRYAL  (Rus dili və ədəbiyyatı müəllimlərinin beynəlxalq birliyi) – Rus dili və ədəbiyyatını dünya mədəniyyətinin bir hissəsi kimi təbliğ etmək, inkişaf etdirmək və öyrənmək üçün yaradılmış qeyri-hökumət bir ictimai birliyidir.

Aşağıdakı vəzifələri həll edir:

 • Rus dili və ədəbiyyatının uğurlu tədrisinə, təhsilin ən effektiv metodlarının işlənib hazırlanmasında və tətbiqində informasiya və təcrübə mübadiləsinə kömək edir;
 • Rus filologiyası, regional tədqiqatlar, rus dili və rus ədəbiyyatının tədris metodları, eləcə də beynəlxalq tədqiqat layihələrinin hazırlanması və tətbiqi sahəsində, elmi tədqiqatlar sahəsində təcrübə mübadiləsini təşviq edir;
 • Bu təşkilat sayəsində konfranslar, sərgilər, simpoziumlar və digər tədbirlər təşkil edilir və həyata keçirilir;
 • Digər beynəlxalq təşkilatların peşəkar görüşlərində iştirak edir;
 • Rus dilində, ədəbiyyatında, tədris metodlarında elmi nəşrlərin və dərs vəsaitlərinin hazırlanmasına və dərc edilməsinə kömək edir, istinad materialları və dövri nəşrləri dərc etdirir və yayır;
 • Rus dili və ədəbiyyatı sahəsində müəllimlər və digər mütəxəssislər arasında daimi əlaqələrin qurulmasına yardım etmək;
 • Rus dilinin, ədəbiyyatın və regional tədqiqatların nəzəri və praktiki məsələləri üzrə beynəlxalq konfranslar, seminarların keçirilməsi, informasiya mübadiləsi.

AzETA (Azərbaycanda İngilis dili müəllimləri assosiyasiyası)– Azərbaycanın ingilis dili müəllimlərinin peşəkar qeyri-hökumət təşkilatıdır.      Ölkə daxilində təxminən  2000 müəllim bu təşkilatda birləşmişdir. Təşkilat 1995-ci ildən yaradılıb,  lakin Bakı Slavyan Universitetində 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir.

Assosiyasiyanın məqsədi  yüksək təhsilin dəstəklənməsi, ölkənin ingilis dili müəllimlərinin peşəkar səviyyədə inkişaf etməsinə şərait yaratmaqdır. Bunun üçün də AzEta Təhsil islahatına kömək etmək məqsədilə Təhsil Nazirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edir. Nazirlik də AzEta-nın bütün fəaliyyətlərini dəstəkləyir.

Bu birlikdə ingilis dili müəllimləri aşağıdakı imtiyazlardan istifadə edir:

 • AzEta-da söhbət qrupları, televiziya işi, seminarlar, təlimlər kimi müxtəlif tədbirlərdə iştirak edə bilər;
 • Tədris və metodoloji materialları əldə edə bilər;
 • Seminarlar, mini konfranslar, regional və illik konfranslarda həmkarları ilə təcrübə və təcrübə mübadiləsi edə bilərlər;
 • Azərbaycanda, eləcə də xaricdə təhsil, seminar və konfranslarda iştirak edirlər;
 • Azərbaycanda və xaricdə müxtəlif layihələr üzrə həmkarlar ilə əməkdaşlıq edirlər.